Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Baba-Mama Néptánc

0fb-663.jpg

 

Kisgyermek korban a legtöbb kicsi ösztönösen rugózik, lépeget, tapsol, toporog, ha zenét hall. A foglalkozáson játszott kétszemélyes játékok, melyeket a pedagógia nem véletlenül hív bizalmi, illetve kapcsolatteremtő játékoknak, hozzájárulnak gyermekünk érzelmi biztonságának kialakulásához, a biztos anya- gyermek kapcsolathoz, ez az alapja a testi-lelki fejlődésnek is. Célom, hogy a gyermekek játékosan és észrevétlen ismerkedhessenek a magyar népzene hangzásvilágával és leshessék el szüleiktől néptáncunk alapjait. Az ölbeli játékokon, mondókákon, énekeken túl, kötetlen légkörben, családias hangulatban természetes módon ismerkedhetnek meg a magyar néptánc alapmozdulataival.   Az életkori sajátosságokhoz igazodva, kellő időt és ismétlést szánva játszuk a játékokat, így ezzel az igazi játékélmény is jobban megszületik. A foglalkozáson a kisgyermek nemcsak zenei anyanyelvet tudja elsajátítani a népi rigmusok, és ölbeli játékok nyomán, hanem észrevétlen fejleszti anyanyelvi képességeit, szókincsét, beszédértését, beszédészlelését, hallását, kifejezőkészségét, memóriáját, bővíti ismereteit a világról, és kihat mindez a mozgásfejlődésre is.

A foglalkozásokról bővebb információ a 06-70/9431327-es telefonszámon kérhető.

Kiscsoportos (3-4 fő) foglalkozásainkat Dorozsmán: szerdán 16.30-17.10 tartjuk.

1 foglalkozás: 1.300 Ft/Baba-Mama

1 hó/4 alk.: 4.400 Ft/Baba-Mama